หน้าเเรก ประชุมวิชาการ login ติดต่อ

ติดต่อเรา


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 7 อาคาร 50 ปี


ที่อยู่ : 2เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000โทรศัพท์ : ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของบัณฑิตวิทยาลัย(นครปฐม) ขัดข้อง ท่านที่ประสงค์ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย นครปฐม


ขอให้ติดต่อที่ : เบอร์มือถือ 088-2292013 / 092-4898095 เบอร์ภายนอก 034-218808 เบอร์ภายใน 22500 เบอร์แฟกซ์ 034-243435


*** ติดต่อวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 8.30-16.30 น.


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ชั้น 2


ที่อยู่ :เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02-8497502-3 โทรสาร : 02-8497503